Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra Ant Kov 05, 2024 1:38 amNaujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
KURONO akademija 
Autorius Žinutė
Svetainės adminas
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Pen Geg 21, 2004 12:37 pm
Pranešimai: 1178
Miestas: Vilnius
Standartinė KURONO akademija
ISTORINIAI ŠALTINIAI

Simonas Daukantas

"Būdas senovės lietuvių kalnėnų ir žemaičių"

...jau dešimtame amžiuje žemaičių žinyčia saloj Rusnėj yra didžiai garsi, i kurią, sako krikščionių kunigas, vienuoliktame amžiuje gyvenąs, tvino svietas nuo visų kraštų teirautis ir jautotis savo reikaluose, ne vien netikėliai ir pagonys, bet ir patys krikščionys grekonys, beje gudai ir biskajai (1). Raštai senovės stigavoja, jog būk kartagionys, arba penai, norėdami su žemaičiais prekioti gintarais, kurie senovėj į auksą lyginami buvo, atėję per 100 metų pirm gimimo Kristaus jūromis pagal į Nemuno upės įtaką ir tenai saloj Rusnėj būk įkūrę žinyčią ir pavedę ją į globą savo prekės dievo , Kuronu, arba Kronu vadinamo, nuo kurio ilgainiui ir pačią upę Nemuną Kronu praminę, kuri senovės raštuose visados nuo prašaleičių tuo vardu yra vadinama. Toje žinyčioje amžina ugnis rusėjusi ant garbės dievui, nuo ko , regis, ir pačią salą, kaipo šventą vietą, kurioje ugnis rusėjo, Rusne yra pramine, o patį kraštą Parusniu, gyventojus, tenai gyvenančius, parusiais, arba parusėnais. Paskui atėję teutonų vokiečiai į tą kraštą žemaičių krikštyti tą žinyčią metuose 1250 sugriovė ir akmenį, ant kurio buvo įrašyti metai jos įkūrimo, būk nusiuntę popiežiui Inocentui III į Rymą(2).

(1) II redakcijoje yra intarpas lenkų k.: Lomonosovas, rusų istorikas, pasakoja, kad į šią Rusnės šventovę eidavo graikai ir kiti krikščionys, tai patvirtina ir lenkų priežodis, nes supykę paprastai sako: idž do Pioruna, eik pas Perūną, nes istorikai sako, kad mozūrai garbino prūsų dievus ir laikėsi to paties tikėjimo, kaip ir prūsai.

(2) Teod. Narbutt, Dzieje star. narod. litew.,t.1,s.218

KAS YRA "KURONAS"

2002 metų rudenį buvo įkurta burtininkų, magų ir žynių profesijos ruošimo institucija - devinarija "KURONAS" (9 mokslų metų akdemija). Tai trečiasis ir aukščiausias mokymo lygis pagal "DARNOS" mokyklos mokymą, paremtą baltiškos pasaulėžiūros ir pasaulėjautos pagrindais, simbolika, mitologija ir tikėjimu. Šiam žingsniui buvo ruošiamasi devynerius metus. Lietuvoje atgimstant senosios baltų kultūros ir pasaulėžiūros judėjimui vis daugiau publikuojama mokslinių darbų, istorinių šaltinių bei straipsnių apie senosios Lietuvos dvasinį palikimą, jo neabejotiną vertę ir reikšmę nūdienai. Tai nuorodos į psichologinį - auklėjamąjį - tikybinį palikimą. Besivystant etnokultūriniam judėjimui dabartinėje Lietuvoje mes galime pastebėti aktyvią tendenciją į norą įškelti viešumon senovės išminčių žinias, dvasinio pobūdžio prasmes, žiniuonių sukauptą patyrimą. Vis daugiau inscenizuojami vaidinimai su "žynių ir vaidilučių" pasirodymais, vis daugiau "metalo" muzikos gerbėjų linksta prie magiškosios "pagonybės" ir vis daugiau galime išvysti per žiniasklaidos priemones skelbiamas senovines "pagoniškąsias" apeigas. Tačiau vis dar kažko trūksta, kad mes pripažintume tai esant ne profanacija, o šiuolaikine senojo tikėjimo forma. Tai ko gi trūksta, kad mumyse sutvyskėtų protėvių amžinoji Agnis?

Daugelis šaltinių mini baltų genčių dvasininkus buvus kunigais, žyniais, kurie mokėjo burti ir nuspėti dievų valią, nes jie buvo BURTONYS (BURTININKAI). O ar galėjo būti kitaip? Kunigų-kunigaikščių tradicija buvo paplitusi visoje senojoje Europoje, kur vyriausias dvasininkas buvo MATANTYSIS, regėtojas-vydėtojas. Tokį žmogų vadino krivių krivaičiu. Ar galėjo jis būti ne burtininkas? Štai todėl ir iškilo dar sovietmetyje mintis atgaivinti tai, ką praradome: ne tik žinias, tikėjimą ir sugebėjimą suvokti dieviškojo pasaulio dėsnius, bet pačius mokytojus, kuriuos negailestingai žudė kitatikiai-Lietuvių žemių ištroškę žudikai-samdiniai, prisidengę tikėjimu ir laiminami tokių pat nuodėmingų dvasininkų. "KURONO" akademija atkuria ir tęsia istoriniuose šaltiniuose nurodytos pirmosios Lietuvoje KURONO žinyčios - šventyklos veiklą ir mokymą.

"KURONAS" - tai atgimusių sielų atsakas į laiko dievybės šauksmą, virtusi pašaukimu nebijoti tapti tuo, kuo kažkada buvome, į ką tikėjome ir ką garbinome. Tebūnie šios žinios GĖRIUI, DARNAI, ŠVIESAI ir teatgimsta tikėjimas mūsų lietuvių širdyse KALBOS šventumo, tradicijų ir papročių bei tikybos pagrindu. PER OMŽIŲ OMŽIUS AUMn.

KAS DĖSTOMA per pirmuosius 3 metus

Dalykai išdėstomi per 3 metus, pagal studijų programą.

Pradinių 3 metų ŽYNIŲ-BURTININKŲ MOKYMO PROGRAMA

Statusas: baltų prigimtinio tikėjimo dvasininkas
suteikiama kvalifikacija: žynio(ės), mago, burtininko(ės), žyniuonio (-ės)
Specializacijos: parapsichologas konsultantas, virgulininkas (biolokacijos spec.), žiniuonis, vaškonis, užkalbėtojas, - kerėtojas, būrėjas, baltų tikėjimo apeigų vedėjas.

Bazinis išsilavinimas: ezoterinis aukštasis,+ "Darnos"mokykla.(Prilygsta ezoterinių mokslų bakalaurui)

Programos trukmė: 3 metai

Dalykų pavadinimas

1. Profesinio + dvasinio mokymo:

1.1. Profesinis - horizontalusis mokymas :

1.1.1. Žvaigždėtyra (Astrologija)pradmenys

1.1.2. Numerologija

1.1.3.Burtakalbė ir runraštis

1.1.4. Chiromantija, pradmenys

1.1.5. Simbolių filosofija

1.1.6. Astromineralogija

1.1.7.Parapsichologija

1.1.8. Alchemija; elementologija

1.1.9. Sapnų teorija ir praktika, (šamanistinio sapnavimo pagrindai)

1.1.10. Burtininkų istorija

1.1.11. Būrimo priemonių gamyba

1.1.12. Būrimo sistemos ir metodai

1.1.13. Okultizmo pagrindai,

1.1.14. Religijotyra

1.1.15. Šamanizmas

1.1.16. Spalvų ir šviesos magija

1.1.17. Bioenergetika

1.1.18. Biolokacijos pagrindai

1.1.19. Magijos priemonių gamyba

1.1.20. Apeiginių žvakių liejimas

1.1.20. Užkalbėjimai, kerėjimai ir etc.

1.1.22. Apeigų (ritualų) vedimas, pagrindai

2. Darnos lavinimo mokomieji dalykai

2.1. Dorinis ugdymas, sielovada (tikyba)

2.2. Tautotyra

2.3. Druwių mokymo pagrindai

2.4. Gretimos baltų kalbos Pagal galimybes pasirinktinai)

2.5. Gamtotyra

2.6. Giesmių mokslas

2.7.Paleoastronomija

2.8.Astromedicina, pradmenys

2.9. Liaudies meteorologija

2.10. Baltų mitologija

2.11. Saviraiška (dailė, muzika, šokis, teatras)

2.12. Kūnovara

3. Dvasinis - vertikalusis mokymas:

3.1. Specialieji dalykai (pagal astroduomenis)

3.2. Apeigų vedimo psichologija

3.3. Tanatologija,

3.4. Paliatyvios pagalbos pagrindai


Programą akademijos direktorius ir taryba gali keisti savo nuožiūra.

KAS DĖSTYS

KURONO devinarijos (9 mokslų metų akdemijos) dėstytojai yra įvairių sričių specialistai: dvasininkai - žyniai, burtininkai, magai, parapsichologai, astrologai, bioenergetikai, biolokacijos ir radiolokacijos specialistai, žiniuonys, psichologijos, etnokultūros, etnografijos mokslininkai bei specialistai ir etc., turintys ezoterinį ar mokslinį išsilavinimą arba sukaupę didelę gyvenimo patirtį ezoterikos, okultizmo, etnokultūros srityje, pasiekę dvasinės išminties ir turintys išlaisvinę ir suvaldę vidines galias bei padedantys eiti pasišventimo ir šviesos keliu.

Jei manote, kad galite prisidėti prie akademijos dėstytojų žiedo, maloniai kviečiame ir prašome susisiekti su mumis el. paštu kuronas@baltai.lt

KUR MOKOMASI

Mokslas vyksta Vilniuje ir Nidoje. Vilniuje Baltovės žynyčios auditorijoje yra mokoma teorijos ir praktikos. Nuomojamose salėse ir lauke vyksta kūnovaros pratimai, o Nidoje praktiniai savęs pažinimo, psichologiniai ir dvasinio ugdymo seminarai bei iniciacijos.

KAIP ĮSTOTI

Iki lapkričio mėnesio priimame į būsimų devinarijos studentų 1 pakopos skaidmą. Nuo 2004 m. sudaryta galimybė tiems, kurių astroduomenys tinka daugiau horizontaliam mokymui. Jei turite rekomendaciją iš baltų tikėjimo bendruomenių, jums bus sudarytos palankios sąlygos bei galimybės tapti savo bendruomenėse žynių luomo atstovais ir galėsite įgyti dvasininko profesijos išsilavinimą. Reikia rekomendacinio laiško iš Romuvos arba bendruomenės vyriausiojo vaidilos arba bendruomenės tarybos.

Prieš stojant į devinariją, būtina nurodyti savo gimimo vietą, datą ir valandą, jei tikslios valandos nežinote, nurodykite bent apytikriai. Sudarysime jūsų horoskopą ir po sudarymo, informuosime ar jums rekomenduosime laikyti bandomąjį testą paštu arba atvykus į akademiją.

Nuo rugsėjo 10 dienos registruojami norintys lankyti akademiją ir pereiti visa studijų programą. Paskaitos vyks du (vieną) kartus per savaitę, teorinė ir praktinė dalys paskirstytos po 50 proc.

Stojant reiks 2 nuotraukų 3x4, bei užpildyti stojimo prašymą. Asmenys neturintys 21 metų gali mokytis tik paruošiamoje "Darnos" mokykloje ir gauti baigimo pažymėjimą.

Platesnė lankymo informacija tik įstojusiems.

Savęs pažinimos seminarai Nidoje

Po metų galėsite patys nuspręsti ar tinkamai pasirinkote druwių - baltųjų burtininkų, magų ir žynių kelią bei pratęsti mokslą dar 8 metams arba nutraukti studijas. Jei įskaitos bus išlaikytos ir neturėsite įsiskolinimų, jums bus užskaitytas baigtų metų kursas, kurį galėsite pratęsti 3 metų laikotarpyje. Baigus ir apgynus savo specializacijos darbą, suteikiamas ezoterinių mokslų diplomas bei specialybė. Magistro studijas galite tęsti tik baigus 3 metų mokymą.

Sekantys 6 metai apima mago, žynio ir krivio mokymus.

Iniciacijos ir Virsmai per vandenį ir ugnį

Pasiruošusiems ir savo norą išreiškusiems, suteikiama galimybė maudytis žiemą ir pereiti per įkaitusias žarijas. Įveikus šiuos pagrindinius žmogaus baimės slenksčius, suvaldomos pagrindinės gamtos stichijos, lengviau pasiekiamas gyvenimo užsibrėžtas tikslas.

Inicijuojami tie, kurie priima druwio kelią ir vadovaujasi juo savo gyvenime. Druwiu tapti gali visi, kuriems priimtinas baltų prigimtinis tikėjimas, lietuvių kalba, papročiai ir tradicijos bei gerbiamas protėvių atminimas ir saugoma nedaloma Lietuvos teritorija.

Mums rašykite į akademiją kuronas@baltai.lt arba direktoriui burtininkas@baltai.lt.

Laukiame tų, kurie gyvena stebuklingo pasaulio vizija, kviečiame išbandyti save ir tuos, kurie nedrįsta sau prisipažinti, kad ir Jūs galite prisidėti savo dvasine šiluma, išmintim ir šviesiomis savo prigimtinėmis galiomis prie darnios Lietuvos ir Europos visuomenės kūrimo.

_________________
Kaip danguje, taip ir žemėje


Ant Rgp 16, 2005 4:50 pm
Aprašymas WWW
Svetainės adminas
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Pen Geg 21, 2004 12:37 pm
Pranešimai: 1178
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Šioje temoje klauskite jei kilo neaiškumu ar dėl ko nors abejojate. Galite čia taip pat išreikšti norą mokytis ir pateikti motyvaciją, kodėl jūs norite pas mus studijuoti. Studijavę šį mokymą galite išreikšti savo pastabas ir pasiūlymus tiems, kurie dar norėtų mokytis.

_________________
Kaip danguje, taip ir žemėje


Ant Rgp 16, 2005 5:12 pm
Aprašymas WWW
Forumo krivis
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Ket Lap 11, 2004 6:47 pm
Pranešimai: 1634
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Susisiekę su mumis el. paštu, prašome atvykti į susitikimą KURONO akademijos studijoms. Pradžia antradienį, rugpjūčio 30d. 19val. Kas nespėjo pateikti prašymo, dar galite tai padaryti išsiuntę kuronas@baltai.lt savo gimimo duomenis ir nurodę tel. kuriuo galėtume susisiekti.

_________________
Pas mus rašoma tik lietuvišku šriftu, susipažinkite su forumo taisyklėmis
http://www.baltai.lt/phpbbkuronas/viewt ... 6d195205c3


Pir Rgp 29, 2005 10:42 pm
Aprašymas WWW
Forumo krivis
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Ket Lap 11, 2004 6:47 pm
Pranešimai: 1634
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Sveikinu įstojusius į KURONĄ, linkiu per 1 metus patirti nuostabaus pasaulio išgyvenimus, sužinoti daug visatos paslapčių ir tapti žyniais bei žynėmis. Jus prisidedate prie baltųjų žynių dvasininkų žiedo, esate žvaigždžių kelio keleiviai.

Visus norinčius studijuoti KURONE, kviečiu apsispręsti ir pateikti prašymus (reikalavimai žr. aukščiau) el.paštu kuronas@baltai.lt.

Paskaitų pradžia rugsėjo mėn., artimiausiu metu paskelbsiu tikslią datą.

_________________
Pas mus rašoma tik lietuvišku šriftu, susipažinkite su forumo taisyklėmis
http://www.baltai.lt/phpbbkuronas/viewt ... 6d195205c3


Tre Rgp 31, 2005 12:11 pm
Aprašymas WWW
Forumo krivis
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Ket Lap 11, 2004 6:47 pm
Pranešimai: 1634
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Su rugsėjo 1 -ąja :)

_________________
Pas mus rašoma tik lietuvišku šriftu, susipažinkite su forumo taisyklėmis
http://www.baltai.lt/phpbbkuronas/viewt ... 6d195205c3


Ket Rgs 01, 2005 4:13 pm
Aprašymas WWW
Standartinė 
Sveikinu visus Kuroniečius su naujais mokslo metais ir linkiu dvasinės stiprybės keliaujant laike Protėvių atvertu keliu.


Tre Rgs 07, 2005 7:14 pm
Forumo krivis
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Ket Lap 11, 2004 6:47 pm
Pranešimai: 1634
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Ačiu BaltojiS, tave taip pat su išminties puotos pradžia.

Rugsėjo 15 dieną, ketvirtadienį Kurono ir Darnos mokyklų atidarymo pradžia. Susitikimas 19 val.

_________________
Pas mus rašoma tik lietuvišku šriftu, susipažinkite su forumo taisyklėmis
http://www.baltai.lt/phpbbkuronas/viewt ... 6d195205c3


Tre Rgs 07, 2005 8:28 pm
Aprašymas WWW
Forumo krivis
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Ket Lap 11, 2004 6:47 pm
Pranešimai: 1634
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Pagaliau sulaukėme rugsėjo 15 dienos, ketvirtadienio. Kviečiame stojančiuosius į Kurono ir Darnos mokyklų atidarymo pradžią. Susitikimas Antakalnyje, Vileišio 18, pradžia 19 val. Telefonas pasiteiravimui 8 685 86887

Dar kartą norėčiau paraginti neapsisprendusius. Kviečiu visus norinčius pažinti mūsų protėvių išminties kelią, karių galios šaltinį, kūrėjo gebos paslaptis.

_________________
Pas mus rašoma tik lietuvišku šriftu, susipažinkite su forumo taisyklėmis
http://www.baltai.lt/phpbbkuronas/viewt ... 6d195205c3


Ket Rgs 15, 2005 12:20 pm
Aprašymas WWW
Standartinė 
kiek iš viso yra žmonių studijuojančių Kurono akademijoje ir Darnos mokykloje? [jei tik tai ne paslaptis]


Ant Spa 18, 2005 11:39 am
Forumo krivis
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Ket Lap 11, 2004 6:47 pm
Pranešimai: 1634
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Tai ne paslaptis, tik neskelbiami viešai ir bet kam duomenys. I Kurono priimame išsskirtinių savybių turinčius žmones ir sulaukusių 21 metus. Bet pradėti mokytis 1 Kurono pakopoje gali išbandyti beveik visi. Darnos mokykla apribota amžiaus cenzu nuo 16 m. ir reikia tėvų sutikimo. Abiejose mokymo institucijose negali mokytis daugiau nei 9 žmonės kiekvienoje grupėje. Mokymas yra labai priartintas prie individualaus modelio, todėl norint paruošti nors vieną burtininką, magą ar žynį reikia jam skirti daug asmeninio dėmesio ir laiko. Praktiškai tai turi tapti gyvenimo būdu.
Tačiau kaip beatrodytu sunku patekti į Kurono akademiją, kas nebando, jau nėra vertas šio nelengvo dvasininko kelio. Parodykit pastangas ir mes pasidalinsime išminties sėklomis.

_________________
Pas mus rašoma tik lietuvišku šriftu, susipažinkite su forumo taisyklėmis
http://www.baltai.lt/phpbbkuronas/viewt ... 6d195205c3


Ant Spa 18, 2005 2:20 pm
Aprašymas WWW
Standartinė 
Baltas rašė:
I Kurono priimame išsskirtinių savybių turinčius žmones

kokios tos išskirtinės savybės? koks aš turėčiau būti kad galėčiau patekti į Kuroną?


Baltas rašė:

Tačiau kaip beatrodytu sunku patekti į Kurono akademiją, kas nebando, jau nėra vertas šio nelengvo dvasininko kelio. Parodykit pastangas ir mes pasidalinsime išminties sėklomis.


o koks tas dvasininko kelias? aš visdar nesuprantu ką aš gaučiau is Kurono?.. išmokčiau skaityt iš delno, sudarinėti astrologinius žemėlapius, rasti požeminį vandens telkinį paėmes virguolę į ranką? tikrai as jokiu budu nesišaipau iš jusų, jei kas taip pagalvojot. bet perskaičius jusų programą atrodo kad kaip tik taip, pabaigęs akademija būčiau vienu iš tų "diplomuotų" ekstrasensų, šamanų aiškiaregių, kuriuos nuolat matome TV ekranuose bespeliojančiu musų politikų ir visos šalies ateitį..
pataisykit mane jei klystu ir paaiskinkit kas yra tas magas, žynys ar burtininkas?
ar gal kai kurie dalykai, kuriu butu mokoma, nepaminėti jusų programoje?


Ant Spa 18, 2005 2:52 pm
Forumo krivis
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Ket Lap 11, 2004 6:47 pm
Pranešimai: 1634
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Amaras rašė:

kokios tos išskirtinės savybės? koks aš turėčiau būti kad galėčiau patekti į Kuroną?

Stojimo sąlygos nurodytos aukščiau, pradžioje sudaromas jūsų horoskopas, o toliau pagal programą.
Amaras rašė:
o koks tas dvasininko kelias? aš visdar nesuprantu ką aš gaučiau is Kurono?.. išmokčiau skaityt iš delno, sudarinėti astrologinius žemėlapius, rasti požeminį vandens telkinį paėmes virguolę į ranką? tikrai as jokiu budu nesišaipau iš jusų, jei kas taip pagalvojot. bet perskaičius jusų programą atrodo kad kaip tik taip, pabaigęs akademija būčiau vienu iš tų "diplomuotų" ekstrasensų, šamanų aiškiaregių, kuriuos nuolat matome TV ekranuose bespeliojančiu musų politikų ir visos šalies ateitį..
pataisykit mane jei klystu ir paaiskinkit kas yra tas magas, žynys ar burtininkas?
ar gal kai kurie dalykai, kuriu būtų mokoma, nepaminėti jūsų programoje?

Gerbiamasis, jei norite į TV, tam yra projektas "DANGUS". Ezoterinės žinios neskirtos daryti šou, uždirbinėti pinigus atliekant triukus, tai dvasinio tobulėjimo kelias. Jus iš KURONO nieko negautumėt materialaus, nes nieko mes nedaliname, išskyrus savo išmintį ir patirtį kaip padėti sau ir žmonėms, o kuo jūs norite būti, turite apsispresti prieš tai. Akademija skirta baltiškos pasaulėžiūros žmonėms ir ypač einantiems baltųjų žynių keliu. Tai šviesos karių kelias, o ne tamsos šešėlių ir baimių slėnis.
Pateiktoje programoje yra senojo pasaulio žinios apie žmogų, kurios iki šių dienų išliko bei naudojamos, o naujausios psichologinės ir parapsichologinės žinios ne tik papildinys naujos kartos burtininkams, bet ir naujos galimybės padėti žmonėms surasti savo gyvenimo kelią ir prasmę.
Kas gi tas šių laikų žynys, klausimas nelengvas. Klausimas platus ir liečia ne tik mūsų žynius. Gal kas man padėtų į jį atsakyt? Kaip jums atrodo, kas tas žynys, klausių visų forumiečiu. Aš pasistengsiu atsakyt vėliausiai, kad nesuformuočiau ir neįtakočiau kitų pasisakymų. Bet klausimą perkeliu į naują temą
http://www.baltai.lt/phpBB/viewtopic.ph ... d244b#2175

_________________
Pas mus rašoma tik lietuvišku šriftu, susipažinkite su forumo taisyklėmis
http://www.baltai.lt/phpbbkuronas/viewt ... 6d195205c3


Tre Spa 19, 2005 1:52 am
Aprašymas WWW
Svetys

Užsiregistravo: Ket Bir 22, 2006 10:11 pm
Pranešimai: 8
Miestas: Kaunas
Standartinė 
Laba diena.
Gal būt nepastebėjau, o gal ir nėra nurodyta, tad būtų įdomu sužinoti, kokia studijų kaina?


Pen Bir 23, 2006 2:11 pm
Aprašymas
Forumo krivis
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Ket Lap 11, 2004 6:47 pm
Pranešimai: 1634
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Kaina kinta kartu su infliacija. Kai pateksite į stojančiųjų gretas, žinosite ir kainą.

_________________
Pas mus rašoma tik lietuvišku šriftu, susipažinkite su forumo taisyklėmis
http://www.baltai.lt/phpbbkuronas/viewt ... 6d195205c3


Pen Bir 23, 2006 10:39 pm
Aprašymas WWW
Svetys

Užsiregistravo: Ket Bir 22, 2006 10:11 pm
Pranešimai: 8
Miestas: Kaunas
Standartinė 
Baltas rašė:
Kaina kinta kartu su infliacija. Kai pateksite į stojančiųjų gretas, žinosite ir kainą.


Dėkoju, labai prašau neįsižeisti.

Žinoma, galėčiau pasamprotauti apie įvairius dvasinius mokytojus, kurie veda dvasingumo keliais be jokio užmokesčio ir netgi neprašydami padėkos žodžio, tačiau... ne tam skirta ši tema.

Kaip suprantu, šiais metais priėmimas irgi vyks. Tad jeigu vistik nuspręsčiau, ar galėčiau, gerb. Balte, kai ko Jūsų paklausti asmenine žinute?
Ne, tikrai ne apie kainą. Ne kaina ČIA svarbiausia.


Šeš Bir 24, 2006 1:58 pm
Aprašymas
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 18 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007