Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra Ant Bir 02, 2020 9:30 pmNaujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2 pranešimai(ų) ] 
Saulė ar Mėnulis? 
Autorius Žinutė
Svetainės adminas
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Pen Geg 21, 2004 12:37 pm
Pranešimai: 1178
Miestas: Vilnius
Standartinė Saulė ar Mėnulis?
Fritjofas Šuonas. Kas Saulė, o kas Mėnulis?

Be abejonių, kūnas buvo prakeiktas dėl nusidėjimo, tačiau tik tam tikru laipsniu: žmogaus kūnas, tiek vyro, tiek moters, yra dieviškumo apraiška ir išlieka toks nepaisant nuopuolio. Mylėdami vienas kitą, vedusieji vienas kitame mėgaujasi dieviškumo pasireiškimais. Remdamasis šiuo sąryšiu, islamas netiesiogiai pripažįsta seksualumo šventumą. Krikščionybė, fundamentaliai nagrinėjanti nuodėmės klausimus, kartais neigiamai žvelgia į moterį. Kai kurie laiko, kad tik vyras sutvertas pagal Dievo atvaizdą, bet ne moteris. Tuo tarpu Biblija tvirtina, kad Dievas ne tik žmogų sukūrė pagal savo atvaizdą, bet ir "vyrą bei moterį sukūrė", kad dažnai gana išradingai perteikiama priešingai.

Pirmuoju įrodymu (jei tokie įrodinėjimai reikalingi), kad moteris yra Dievo atvaizdu, yra tai, kad ji žmogiškoji būtybė. Ji irgi homo arba anthropos - ji žmogaus formos, tad dieviška. Kitas įrodymas slypi tame, kad sąryšyje su vyru, moteris vykdo beveik dieviškąją – tveriančiąją funkciją, kas būtų neįmanoma, jei ji neįkūnytų Sutverėjo, Absoliuto savybių.

Tam, kad pataisytumėm nepaprastai vienapusišką požiūrį į lytis, pabandysime nusakyti tris vyro ir moters santykių lygius: 1) seksualinis, biologinis, psichologinis ir socialinis lygis; 2) tiesiog žmogiškasis ir broliškas ryšis ir, pagaliau 3) iš tiesų dvasinis ir sakralinis ryšis. Pirmajame lygyje aiškiai egzistuoja nelygybė, o iš čia kyla moters priklausomybė, besiremianti fizine moters sandara ir jos psichologija – tačiau visa tai gali būti atstatyta kituose lygiuose. Antrame lygmenyje moteris lygi vyrui, ne ir ji priklauso žmonių luomui – ir čia vyrauja ne priklausomybė, o draugystė, ir suprantama, kad žmona gali būti aukščiau už vyrą, nes vienas individas gali kažkuo būti viršesnis už kitą. Ir pagaliau trečiame lygyje paradoksaliu būdu pasireiškia abipusis pranašumas: meilėje, kaip sakėme anksčiau, žmona vyro atžvilgiu vykdo dieviškąją funkciją, panašiai, kaip bendruoju atveju daro vyras moters atžvilgiu…

Savo esme bet kuri meilė yra Aukščiausiosios Esybės arba prarastojo Rojaus paieška. Švelni arba kankinanti melancholija, kurią dažnai lydi meilės motyvai poezijoje arba muzikoje, - liudija apie to prarastojo Rojaus nostalgiją, o taip liūdesys dėl trumpalaikiškumo žemiškųjų svajų, kurių malonumas priskiriamas būtent Rojui, kuris daugiu mums neprieinamas arba kol kas neprieinamas. Čigonų smuikai liūdi ne tik viršūnių ir prarajų meilės, kuri pernelyg žmogiška, bet ir savo giliausiu ir smaugiančiu liūdesiu apdainuoja Dangiškojo vyno troškulį, kuris yra Grožio pagrindas. Visa erotinė muzika tiek, kiek yra kilni, šliejasi prie Krišnos fleitos garsų, kartu sužavinčių ir išlaisvinančių.

Muzikos, kaip ir moters, vaidmuo dviprasmis, - ir tą patį galima pasakyti apie šokio meną bei poeziją: pastebimas arba savo "aš" įsimylėjimo iškėlimas, arba palaimingas susiliejimas Esybėje.

Vyras stabilizuoja moterį, o moteris sugyvina vyrą. Vyras, tarsi Mėnulis, "apmiršta" be moters-Saulės, duodančios vyriškajam genijui tai, kas būtina jo išsiskleidimui, ir, atvirkščiai, vyras-Saulė duoda moteriai šviesą, leidžiančią jai įsitvirtinti kaip moteriai.

Žmogaus panašumas į Dievą pasireiškia jo sugebėjimų universalume, o kilnumas išsireiškia vertikalumu ir į dangų besistiebiančia laikysena, jo ėjimas laisvas ir didingas, nes jis pakyla nuo žemės paviršiaus. Kai kurios gyvūnų rūšys irgi kilnios. Ir net kai kurie augalai bei mineralai, tačiau jų kilnumas fragmentiškas lyginant su žmogumi.

Tik žmogaus galva "išlaisvinta" iš kūno tiek, kad galėtų jam viešpatauti, tarsi būtų nauja ir nepriklausoma būtybė, tarsi Dvasia, viešpataujanti virš chaoso. Kūno ir galvos opozicijoje, kurioje kiekviena dalis atrodo esanti savarankišku pasauliu, galva išreiškia vyrą, Sąmonę, o kūnas – moterį, Būtį. Tačiau kūnas visumoje, kai priešpastatomas Širdžiai, nurodančiai dieviškąjį Protą, yra moteriškasis pradas.

Atsisakius klausimo apie lyčių pranašumą, galima tarti, kad vyras įkūnija Pažinimą, o moteris Meilę. Arba kitaip, kad vyro kūnas yra labiau "geometrinis", nes jis galų gale yra abstraktus dieviškojo Asmens atvaizdas, o moters kūnas daugiau "muzikalus" absoliutaus Malonumo, Kilnumo ir Nekaltybės išraiška. Jos kilnumas pabrėžiamas vertikaliomis linijomis, o nekalta gyvybę tverianti galia išlinkimais it, tokiu būdu, moters kūne pasireiškia esminiai Pirmapradės materijos aspektai: Pakylėjimas, Grynumas ir Kilniaširdiškumas.

Sako, kad Dievas yra geometras, tačiau svarbu papildyti, kad jis ir muzikantas. Žmogiškoji būtybė sudaryta iš geometrijos ir muzikos, dvasios ir sielos – vyriško ir moteriško pradų. Geometrijos dėka iš chaoso ji sutveria tvarką. Vyro kūnas simboliškai nurodo Dvasios pergalę prieš chaosą, yra tarsi magiškas ženklas, galintis pažadinti snaudžiančias aklas Visatos galias. O moteriškas pradas iškyla tarsi dangiškoji muzika, gražinanti kritusiai materijai jos pirmapradį vaiskumą arba, dao žodžiais, priverčiančia iškilti gėles iš po sniego.
Paveikslėlis
Materija iš tikro galį įgauti dieviškąją formą, tačiau ji "gęsta" dėl nelaimių, kurias sukelia jos įkalinimas. Žmogaus kūnas dėl savo panašumo į Dievą, savyje turi kažką dieviško, o todėl būtų pavojus įsivaizduoti esant Dievu ar deiviškąja būtybe, jei ne žmogui būdingas kuklumas, kuris regimas visur mus supančioje gamtoje, ką patvirtina saulė. Kuri kaip fizinis deiviškojo Proto atspindys, sutverta, kad "pultų veidu žemyn prieš Alacho sostą", kaip sako musulmonai.

Fritjofas Šuonas (Frithjof Schuon, 1907.06.18 – 1998.05.05) buvo religinis filosofas, metafizikas, poetas, menininkas, kuris kartu su Rene Guenon ir Ananda Coomaraswamy, laikomas tradicionalistinės mokyklos įkūrėju. Jis geriausiai žinomas, kaip religio perennis propaguotojas ir filosofas, vystęs Šankaros ir Platono idėjas. Daugiausia prancūzų kalba parašė apie 20 knygų ir daug straipsnių apie lyginamąją religiją. Jo knygas į anglų kalbą pradėjo versti 1953-iais.

Jis gimė Basle, Šveicarijoje, vokiečių šeimoje. Jaunystėje nuvyko į Paryžių, kur kelis metus studijavo. Tada keliavo po Š.Afriką, Artimuosius Rytus ir Indiją, nes norėjo susitikti su iškiliais dvasiniais mokytojais ir susipažinti su tų kraštų kultūromis. Po antrojo pasaulinio karo sutiko vykti į vakarų Ameriką, kur kelis mėnesius praleido tarp prerijų indėnų. Jo gyvenimas buvo pilnas įvykių – kilme vokietis, kovojo su fašistais, buvo belaisviu. Kelis kartus keitė pilietybę. Nors ir išvažinėjęs pusę pasaulio, labiau buvo žinomas mokslo pasaulyje.

Jam vienodos buvo visos religinės kultūros – nuo budizmo ir induizmo iki krikščionybės ir islamo. Jis jose rado sąskambius, tačiau nelaikė, kad jos turi susilieti. Tačiau jis nebuvo populiarus lektorius, nepasisakydavo radijuje ir TV. Tradicionalistinė doktrina savo esme yra vedantos Sanatana dharma, "amžinoji religija". Vakaruose jos idėjos buvo vystomos Platono ir neoplatonikų, Eckhart ir Gregory Palamas, o taip pat randamos islame bei sufizme. Kiekvienoje religijoje yra pagrindinė, pirmapradė ir universali dimensija. "Dievas centre, o visi keliai vedaį jį".

Pagrindiniai veikalai yra "Trancendentinė religijų vienovė", "Ezoterizmas kaip principas ir kelias", "Budizmo takai", "Senųjų pasaulių šviesa", Išminties, logikos ir trancendencijos stacijos", "Metafizikos ir ezoterizmo apžvalga" (1986), "Plunksnuota Saulė: Lygumų indėnai mene ir filosofijoje" (1990), "Islamo samprata" (1994).

pagal w.spauda.lt

_________________
Kaip danguje, taip ir žemėje


Ant Kov 28, 2006 5:54 pm
Aprašymas WWW
Svetainės adminas
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Pen Geg 21, 2004 12:37 pm
Pranešimai: 1178
Miestas: Vilnius
Standartinė 
Mėnulio dievinimo ištakos

Mėnulis, seniausia forma, buvo vyriškoji dievybė – kaip gamtiškojo su Mėnuliu susijusio moters ciklo papildymas. Tai atsekama nuo pat Laussel Veneros, datuojamos 18-20 tūkst. metų su 13-a įrantų turinčiu mėnulio ragu, simbolizuojančiu mėnulio mėnesius, per Catal Huyuk su raguotais jaučiais ir nėščiomis vaisingumo deivėmis, Uro ir Izraelio aukso veršius bei Elą, raguotą kanaaniečių dievą, persikūnijusį į krikščioniškosios Trejybės tėviškąjį dėmenį.
Paveikslėlis

Jaučio ragų sąsaja su vaisingumu parodo jaučio vyriškumą ir mėnulio valdomą vaisingumo atgimimą per menstruacijų kraują. Tai ryšis ir su aukojimu, nes laikyta, kad išleistas kraujas tveria naują gyvybę. . Aiškus ir ryšis su gyvate, keičiančia odą. Tai pabrėžia ir tai, kad menstruacijos laikytos moters ir gyvatės sąjunga. Mėnulio dievybė buvo auganti ir blankstanti. Tai leido ją sieti ir su požemio ir mirusiųjų karalyste, ir su nemirtingumu. Tuo ji susijusi ir su žemdirbyste.

Mėnulis laikytas ne tik (menstruacijų) kraujo, bet ir mąstymo šaltiniu. Šaknis "sin" ir reiškia "Išmintis" (indų Purušos mite Mėnulis randasi iš jo proto). Jis yra magiškų galių šaltinis. Arijų ir iranėnų soma, magiškos sultys, yra nemirtingo pažinimo šaltinis: "Mes gėrėme Soma, mes tapome nemirtingi; atvykome švintant, ir radome dievus". Gyvuliškasis soma pavaizdavimas yra jautis: "Soma [jaučio] užmušimas … simbolizuoja šventojo Somos augalo sulčių spaudimą ir sukelia lietų ir taip augalijos vešėjimą; Soma yra gyvybės eliksyras, kuris nukritęs į žemę kaip lietus, pakyla į mėnulį ir iš mėnulio, kaip taurės, yra geriamas dievų".

Mitas kaip Mitra užmuša jautį, atėjęs iš laikų prieš zoroastrizmą.

Mėnulio deivė vadinta daugeliu vardų: Nanna šumerų Uro globotoja; Yerah – Ugarito, Sin – Harran'o, Kusuh – Hurrian'iečių, Ilumquh – Jemeno sabėjų, Soma – indo-europiečių, Yaho ir kt. O argi galingasis gelmių Levitanas negali būti Mėnulio sukelta potvynio banga?

Nanna pamilo Menulio deivę Ningal, ir iš jų meilės gimė Inanna, Aušrinė, ir Utu, Saulės dievas. Nanna buvo garbinta Ure, ir šumerų karaliai nuo Sargono (2600 m.pr.m.e.) iki Nabonido (550 m.pr.m.e.) savo dukteris skyrė Nanna vyriausiomis žynėmis.

Nannarai, Karalius Ur-Nammu, galingasis, Uro, Šumero ir Akado valdovas,
Pastatęs Nanna šventyklą… išsaugojo sodo augmeniją …
Apgyvendinta kaip karalienė, Nannara užtikrins žemės gausėjimą.
Ur-Nammu buvo trečiosios Uro valdovų dinastijos pradininkas. Sin arba Nanaras apibūdinamas kaip tobulas jautukas; jo barzda – lapis lazuli, akis – milžiniškas savaime atsinaujinantis vaisius. Ragai, kaip pusmėnulis, nors kartais laikytas valtimi, skrodžiančia dangaus ūkus.

Babilone Mėnulio kultas buvo valstybinė religija – "chaldėjai" reiškia "Mėnulio garbintojai". Sin, Šamaš ir Ištarė sudarė šv.trejybę. Mėnulis vaidmuo buvo išskirtinis: "pirmas 5 d. jis dievas Anu, kitas – Ea, o dar kitas Enlilis" [slaitykite Enuma Eliš].

Sin yra semitinė šumerų Enzu, Išminties viešpaties, forma. Skaičiaus 7 kilmė susijusi su Mėnuliu ir jis perėjo į 7 sutvėrimo dienas ir 7 planetas. Sakoma, kad mėnulio kalendorių įvedė Nabu-Rimmani, rašto dievas nešiojęs dievų parašytas lenteles. Jis ir Yoni bei išmintingos gyvatės, būrėjo ir pranašo simbolis.

Šumerų imperijos šiaurėje buvo Harran miestas, kurios globėjas buvo Sin. Mėnulis ten buvo garbinamas 2000-1200 m.pr.m.e. laikotarpiu. Jame kasmet buvo aukojamas juodas, žiedais papuoštas jautis. Užkariautame Aleksandro Makedoniečio kultas transformavosi į Hermio Trismesgisto mokymą. Liko populiarios ir orfikų tradicijos.

363 m. Harrane apsistojo imperatorius Julijus ir spėjo apie ateitį iš Mėnulio dievo. Kanaane buvo Mėnulio dievo Yerah ir Vasaros dievo sesers Nikkal meilės istorija. Mošė Maimonidas sakė, kad Mėnulio garbinimas buvo Adomo religija. Vienoje vietoje Zaratustra smerkia to "apkvaišimo šlapimą". Mėnulis vis dar yra islamo simbolis. Herodotas mini, kad "arabai neturi kitų dievybių, tik Dionisą ir Ištarę" (abu yra Mėnulio dievai)

http://www.spauda.lt/mitai/misc/moon.htm

_________________
Kaip danguje, taip ir žemėje


Ant Kov 28, 2006 5:55 pm
Aprašymas WWW
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2 pranešimai(ų) ] 


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forum/DivisionCore.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007