Peržiūrėti neatsakytus pranešimus | Peržiūrėti aktyvias temas Dabar yra Šeš Lie 11, 2020 6:31 amNaujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2 pranešimai(ų) ] 
Ate, lietuvybe 
Autorius Žinutė
psichologas konsultantas
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Šeš Geg 14, 2005 10:42 am
Pranešimai: 273
Miestas: Buvusi sostinė
Standartinė Ate, lietuvybe
Ate, lietuvybe
Pirmadienis, 12 rugsėjo 2005 17:03
Gimtoji kalba stumiama lauk

Spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čia­me Drus­ki­nin­kų ku­ror­te kaip ir so­viet­me­čiu vėl ofi­cia­liai įsi­ga­li ru­sų kal­ba. Ru­siš­kai jau kal­ba­ma ne tik mies­to ban­kuo­se, res­to­ra­nuo­se, gy­dyk­lo­se, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tuo­se, kny­gy­nuo­se ir pre­ky­bos cent­ruo­se. Sve­ti­mos vals­ty­bės kal­ba ofi­cia­liai nau­do­ja­ma vi­sų ku­ror­to ren­gi­nių metu.
Spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­čia­me Drus­ki­nin­kų ku­ror­te kaip ir so­viet­me­čiu vėl ofi­cia­liai įsi­ga­li ru­sų kal­ba. Ru­siš­kai jau kal­ba­ma ne tik mies­to ban­kuo­se, res­to­ra­nuo­se, gy­dyk­lo­se, po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tuo­se, kny­gy­nuo­se ir pre­ky­bos cent­ruo­se. Sve­ti­mos vals­ty­bės kal­ba ofi­cia­liai nau­do­ja­ma vi­sų ku­ror­to ren­gi­nių me­tu.

O ren­gi­nių šią va­sa­rą Drus­ki­nin­kuo­se ne­trū­ko: tra­di­ci­nis tarp­tau­ti­nis M.K.Čiur­lio­nio fes­ti­va­lis, Tarp­tau­ti­nis teat­rų fes­ti­va­lis, kon­cer­tai, pa­ro­dos. Kul­tū­ros ren­gi­nių ve­dė­jai už­li­pę ant sce­nos at­li­kė­jus ir kū­ri­nius pris­ta­ti­nė­ja lie­tu­viš­kai. Pas­kui pa­tys vis­ką - iki pas­ku­ti­nio žo­džio - ver­čia į ru­sų kal­bą.

Bet kar­tais bū­na ir at­virkš­čiai: ve­dė­jas pra­de­da kal­bė­ti ru­siš­kai, pas­kui ver­čia vie­ti­niams į lie­tu­vių kal­bą. Ga­liau­siai, ži­no­ma, pa­vargs­ta. Ta­da lie­tu­vių kal­bos pra­de­da vis ma­žė­ti, kol ga­lų ga­le ger­bia­mie­ji klau­sy­to­jai pa­si­jun­ta tar­si tais se­nais so­vie­ti­niais lai­kais.

„Ogo­nio­kas" sa­na­to­ri­jo­je

Vie­no fes­ti­va­lio da­ly­vis - ir pats kul­tū­ros mi­nist­ras Vla­di­mi­ras Prud­ni­ko­vas. Ant jo auto­mo­bi­lio nu­me­rio tvis­ka ES žvaigž­de­lės, o ant lie­žu­vio - pa­gar­ba ru­siš­kai ir ne­pa­gar­ba lie­tu­viš­kai pub­li­kai.

Už­li­pęs ant pres­ti­ži­nės poil­sio įs­tai­gos Vil­nius SPA sce­nos Lie­tu­vos kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos bo­sas iš pra­džių pa­dai­na­vo lie­tu­viš­kai „Stok ant ak­me­nė­lio". O pas­kui at­si­rė­mė į for­te­pi­jo­ną ir su­ren­gė ma­žą in­ter­viu su sa­vo duk­ra, taip pat dai­ni­nin­ke.

Tė­vas ru­siš­kai klau­sė - „po­če­mu, dlia če­go, ka­kim ob­ra­zom" ir t.t. Duk­ra ru­siš­kai at­sa­kė - „po­to­mu, dlia to­go, tak vyš­lo".

Vi­sai kaip to­je nau­ja­me­ti­nė­je te­le­vi­zi­jos lai­do­je so­vie­ti­niams ang­lia­ka­siams ir kos­mo­nau­tams „Go­lu­boj ogo­niok".

„Na­ši!" (rus. mū­siš­kiai) - su­si­jau­di­nę plo­jo V.Prud­ni­ko­vui poil­siau­to­jai iš Bal­ta­ru­si­jos, Ru­si­jos, Iz­rae­lio.

Poil­siau­to­jai iš Len­ki­jos, Vo­kie­ti­jos, Ny­der­lan­dų, Ita­li­jos apa­kę sė­dė­jo ir klau­si­nė­jo vie­nas ki­to: „This rus­sian man is from Vil­nius?" (angl. ši­tas ru­sų vy­ras - iš Vil­niaus?). Kad tai - Lie­tu­vos kul­tū­ros vy­riau­sias stra­te­gas, jie, ži­no­ma, ne­bū­tų pa­ti­kė­ję.

Lai­mei, lie­tu­vių mi­nist­ro ir jo duk­ros ru­siš­ko be­ne­fi­so nei į lie­tu­vių, nei į ki­tas kal­bas nie­kas ne­ver­tė.

Va­ka­rie­čiams už­teks tik alaus

Fes­ti­va­lių ren­gė­jai ru­sų kal­bą Drus­ki­nin­kuo­se įtei­si­no to­dėl, kad čia esą daug už­sie­nie­čių.

Iš tie­sų, ku­ror­te poil­siau­ja daug Iz­rae­lio ir Bal­ta­ru­si­jos pi­lie­čių, ku­riems pa­ran­ku už­sie­nio vals­ty­bė­je su­si­kal­bė­ti gim­tą­ja kal­ba. Bet Drus­ki­nin­kuo­se vis daž­niau lan­ko­si ir tu­ris­tai iš Euro­pos. Tos, ku­ri šel­pia mi­li­jo­nais gran­dio­zi­nes ku­ror­to sta­ty­bas. Va­ka­rie­čiai pap­ras­tai ap­sis­to­ja nau­ja­me ke­tu­rių žvaigž­du­čių kem­pin­ge.

Bet vo­kie­čiai ar ita­lai, kul­tū­ros stra­te­gų nuo­mo­ne, teei­na alaus ger­ti ir lie­tu­viš­kų pi­cų val­gy­ti, o Čiur­lio­nio mu­zi­ka skir­ta „dlia rus­ko­ja­zič­no­go na­se­le­ni­ja" (ru­siš­kai kal­ban­tiems). Mies­te išk­li­juo­tos afi­šos išs­paus­din­tos lie­tu­viš­kai ir ru­siš­kai.

„Tie­siog pap­ras­tai yra orien­tuo­ja­ma­si į tai, ko­kiai pub­li­kai ren­gi­niai skir­ti, ko­kie žmo­nės su­si­ren­ka. Juk į Drus­ki­nin­kus su­va­žiuo­ja daug ru­sa­kal­bių žmo­nių, tad sten­gia­mės, kad sup­ras­tų ir jie", - dės­tė Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas tu­riz­mui ir kul­tū­rai And­rius Jur­ke­vi­čius.

Ta­čiau, anot jo, to­li gra­žu ne vi­si ren­gi­niai Drus­ki­nin­kuo­se ver­čia­mi į ru­sų kal­bą: „Tai prik­lau­so nuo si­tua­ci­jos. Ki­ta ver­tus, ne vi­sus ren­gi­nius or­ga­ni­zuo­ja sa­vi­val­dy­bė, yra juk ir pri­va­čių. Tad jų ren­gė­jų rei­ka­las, ar rei­kia juos vers­ti į ru­sų kal­bą, ar ne".

Lie­tu­vy­bė rū­pė­jo tik Čiur­li
o­niui?

Lie­tu­vių me­no ir mu­zi­kos pat­riarc­has M.K.Čiur­lio­nis nuo to­kios ca­ri­nių lai­kų ru­si­fi­ka­ci­jos tu­rė­tų karste ap­si­vers­ti.

Is­to­ri­ja by­lo­ja, kad 1911 me­tais bir­že­lio 5 die­ną Šven­dub­rės kai­mo gy­ven­to­jas An­ta­nas Su­rau­čius pa­ra­šė laiš­ką dėl lie­tu­viš­kų pa­mal­dų Drus­ki­nin­kų baž­ny­čio­je. Laiš­ke tei­gia­ma, kad Su­rau­čių, Man­ke­le­vi­čių ir Čiur­lio­nių šei­mos pa­gei­dau­ja mels­tis lie­tu­viš­kai.

Ne­to­li tas lai­kas, ma­tyt, kai Drus­ki­nin­kuo­se, tam­pan­čia­me Bal­ta­ru­si­jos Gar­di­no gu­ber­ni­ja, vėl

_________________
Tiesa, kaip šešėlis po tavo kojom...
Aš esu, vadinasi tu gyvas<:)


Šeš Sau 28, 2006 2:32 am
Aprašymas
Neapsisprendęs (-usi)
Vartotojo avataras

Užsiregistravo: Tre Vas 22, 2006 7:32 pm
Pranešimai: 25
Miestas: Anykščiai
Standartinė 
Tai ne pilnas straipsnis, art tik paskutinis sakinys neužbaigtas?

_________________
Ramybės viduje, ir ugnies išorėje!


Šeš Vas 25, 2006 2:29 pm
Aprašymas WWW
Rodyti paskutinius pranešimus:  Rūšiuoti pagal  
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2 pranešimai(ų) ] 


Dabar prisijungę

Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 1 svečias


Jūs negalite kurti naujų temų šiame forume
Jūs negalite atsakinėti į temas šiame forume
Jūs negalite redaguoti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite trinti savo pranešimų šiame forume
Jūs negalite prikabinti failų šiame forume

Ieškoti:
Pereiti į:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Forum style by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Vertė Vilius Šumskas © 2003, 2005, 2007