PSICHOLOGIJOS IR PEDAGOGIKOS FORUMAS
http://baltai.lt/psichologija/

Mokyklos soc. pedagogo teisės, pareigos...
http://baltai.lt/psichologija/viewtopic.php?f=51&t=1000
Puslapis 11

Autorius:  Baltas [ Pir Rgs 15, 2008 11:27 am ]
Pranešimo tema:  Mokyklos soc. pedagogo teisės, pareigos...

Cituoti:
Socialinis pedagogas

Teisės, pareigos ir atsakomybė

1. Individualiai dirba su asmeniu – vaiku, jo tėvais ar teisėtais atstovais, pedagogais ir kitais mokykloje dirbančiais specialistais.
2. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais ugdytiniams kylančiais sunkumais, dirba su vaikais, jų šeimomis, sprendžiant problemas lankosi namuose.
3. Veda nelankančių mokyklos vaikų iki 16 metų apskaitą. Duomenis pateikia Vaikų teisių apsaugos tarnybai bei savivaldybės Švietimo skyriui.
4. Dalyvauja mokyklos prevencinės darbo grupės pasitarimuose, mokymuose, yra šios komisijos narys.
Kartu su prevencine darbo grupe ir mokyklos bendruomene aptaria iškilusius prevencinio darbo sunkumus, inicijuoja bei kuria veiklos planus minėtoms problemoms mokykloje spręsti.
5. Dirba ir bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais pedagogais bei specialistais, mokyklos administracija, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, bendruomene sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas.
6. Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
7. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą vaikui ir šeimai.
8. Įvertina vaiko socialines problemas bei poreikius ir teikia siūlymus mokyklos administracijai, pedagogams, klasių vadovams, tėvams, teisėtiems vaiko atstovams, kaip būtų galima kartu jas spręsti pasirenkant efektyvius darbo metodus.
9. Planuoja ir dalyvauja socialinės pagalbos teikimo vaikui procese.
10. Kiekvienam vaikui, su kuriuo dirba socialinis pedagogas, užveda bylą ir kaupia joje informaciją apie vaiko socialinę padėtį bei teikiamą pagalbą.
11. Fiksuoja atskiruose žurnaluose apsilankymus namuose ir konsultacijas.
12. Informuoja mokyklos administraciją, pedagogus, kitus specialistus apie probleminę situaciją nepažeidžiant konfidencialumo principo.
13. Atstovauja ir gina vaikų teises mokykloje ir už jos ribų.
14. Konsultuojasi su mokyklos personalu ir prireikus siunčia vaiką pas kitus specialistus.
15. Atsako už darbe naudojamų metodų pasirinkimą ir tinkamą jų panaudojimą.
16. Atlieka kitas, mokyklos nuostatuose įrašytas arba įstatymų ir kitų teisės aktų naujai priskirtas funkcijas.


Socialinį pedagoginį darbą dirbantys, papasakokit kaip šie punktai atsispindi jūsų darbe, gal tai neatitinka tikrovės?

Puslapis 11 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/