PSICHOLOGIJOS IR PEDAGOGIKOS FORUMAS
http://baltai.lt/psichologija/

Spec. pedagogo - logopedo teisės, pareigos
http://baltai.lt/psichologija/viewtopic.php?f=51&t=999
Puslapis 11

Autorius:  Baltas [ Pir Rgs 15, 2008 11:19 am ]
Pranešimo tema:  Spec. pedagogo - logopedo teisės, pareigos

Cituoti:
Spec. pedagogas - logopedas

Teisės, pareigos ir atsakomybė

1. Atlieka mokinių pradinį tyrimą, vertinimą mokykloje.
2. Siūlo ugdymo formą, būdus, metodus, rekomenduoja teikti specialiąją pedagoginę bei teikia specialiąją pagalbą mokiniams, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.
3. Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus, mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
4. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams mokinio pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo bei jo organizavimo, įvairių pedagoginių problemų sprendimo klausimais, skleidžia ir diegia specialiojo ugdymo naujoves.
5. Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių turinčius mokinius ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
6. Analizuoja mokyklos dokumentus, susijusius su specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymu.
7. Teikia informaciją apie mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų tenkinimą suinteresuotoms institucijoms ar asmenims, susijusiems su mokinio ugdymu, gavęs tėvų sutikimą.
8. Rengia ir įgyvendina programas ir/ar juose dalyvauja.
9. Rengia metodines rekomendacijas apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymą, darbą su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais bei šių poreikių tenkinimą.
10. Tvarko savo darbo dokumentus.
11. Esant sunkumų dėl mokinio ugdymo, gavęs mokinio tėvų sutikimą raštu, kreiptis į Švietimo įstaigos specialiojo ugdymo komisiją, kad įvertintų vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, ir vykdyti jos rekomendacijas.
12. Kaupti metodinę medžiagą specialaus ugdymo klausimais, domėtis specialaus ugdymo aktualijomis ir naujovėmis, taikyti jas savo darbe.
13. Specialusis pedagogas atsako už vykdomą pedagoginį tyrimą, korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą.


Gal kas nors dirbate šį darbą? Ar šie punktai tikrai apibrėžia tai ką jūs darote realiai, o gal jūs verčiami atlikti kažkokias tai dubliuotas pareigas?

Puslapis 11 Visos datos yra UTC + 2 valandos [ DST ]
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/